Voorwaarden voor gebruik

Algemene voorwaarden

OPTIE, BOEKING EN EXTRA’S • OPTIE Je kunt op de website alpicasa.nl of ledro.com via de prijslijst/beschikbaarheidstabel op de Internetpagina van de betreffende woning, vrijblijvend en kosteloos voor 5 dagen een optie nemen op de gewenste periode. Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je optie met een link om de optie om te zetten in een boeking of de optie te verwijderen. Je kunt ook telefonisch - 058-2159154- een optie nemen. In dat geval sturen wij je een brochure toe en dien je binnen 5 dagen door te geven of je wilt reserveren dan wel de optie wilt laten vervallen. • BOEKING Je kunt online boeken op onze website alpicasa.nl of ledro.com. Uw boeking wordt automatisch opgenomen in het systeem. Na invulling van het online boekingsformulier is jouw boeking definitief. Na boeking krijg je een bevestigingsmail met een link om jouw boekingsgegevens eventueel te veranderen en te bewerken. Ook kun je jouw reisbescheiden afdrukken nadat wij jouw boeking hebben vrijgezet. Kijk onderaan naar onze huur- en betalingsvoorwaarden. Je kunt ook telefonisch boeken, tel. 058-2159154. Na telefonische boeking is jouw reservering definitief.Boekingen betrekking hebbend op het volgende jaar worden geaccepteerd onder voorbehoud van continuering van het betreffende jaar en onder voorbehoud van prijswijzigingen en wijzigingen van het gehuurde. • EXTRA'S De extra’s zijn naar keuze en ter plaatse contant te betalen Schoonmaak/beheerkosten - € 40 - € 70 verplicht Huisdieren - € 15 - € 35 per huisdier per week Bedlinnen - € 9 - € 15 p.p. bedlinnen inbegrepen bij Ca’Vecia, casa Federica, Bellavista, Demadonna, Civettini, Villa Margherita. Bedlinnen kan ook zelf worden meegebracht. Kinderbed - € 15 per week, tenzij anders aangegeven ALGEMENE VOORWAARDEN • KORTINGEN 10% korting op de totale huursom bij boeking van 3 aaneengesloten weken in won. 1,2, 3, 300 en 301; 10% korting met ingang van de derde boeking voor won. 1,2, 3, 300 en 301 in opeenvolgende jaren (de verschillende kortingen zijn niet “stapelbaar”, de maximale korting is 10%) Vroegboekerskorting: voor reserveringen voor het volgende jaar gedaan voor de jaarlijkse prijswijziging in sept/okt. geldt de huurprijs van het lopende jaar. In geval er ingrijpende wijzigingen aan het huis gedaan worden die een andere dan de normale jaarlijkse prijsverhoging rechtvaardigen is dit niet van toepassing • HUURPERIODE - De vakantiewoningen worden het hele jaar door per week verhuurd. Een week begint op zaterdag tussen 14 en 16 uur en eindigt op de volgende zaterdag tussen 9 en 10. - Hoogseizoen ca. 1 juli tot 1 september - voor sommige huizen geldt een minimumhuurperiode van 2 weken. Mocht dit op jouw reservering van toepassing zijn dan nemen wij contact met je op. Voor zekerheid hierover kun je altijd bellen of mailen. Voor de overige huizen geldt een minimumhuurperiode van 1 week. - Voor- en naseizoen - minimumhuurperiode 1 week, het huren van extra dagen is mogelijk buiten de schoolvakanties en de kerstperiode. Definitieve toezegging van de extra gehuurde dagen geschiedt echter pas 1 à 2 weken voor ingang van de huurperiode, tenzij anders overeengekomen. • HUISDIEREN Huisdieren zijn welkom bij alle woningen tenzij anders aangegeven op de detailpagina van het huisje. Kosten zijn € 15 - € 35 per huisdier per week. Vanwege de vaak ruime tuinen en/of vrije natuur in de directe omgeving is er genoeg ruimte voor een huisdier. In verband met wild in de bossen dien je het dier echter wel onder controle te houden. • FIETSEN In de woningen 1,2, 3, 300 en 301 zijn ATB fietsen aanwezig voor gebruik door de huurders. Wij rekenen geen extra huur voor de fietsen. Ter compensatie verwachten wij wel dat de gasten eventuele kleine mankementen zelf herstellen of laten herstellen bij het AGIP benzinestation in Pieve di Ledro. (kosten meestal € 5 tot € 10) De huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de fietsen. Huurders zonder eigen vervoer hebben voorrang bij het gebruik van de fietsen. Bij woningen 4, 5 en 15: Genzianella, Stella Alpina en Casa Rita zijn 2 fietsen, hiervoor geldt hetzelfde. Bij het AGIP benzinestation in Pieve aan het Ledromeer zijn prima fietsen en mountainbikes te huur met een volgens onze gasten perfecte service. • MAXIMUM AANTAL PERSONEN Het maximaal aantal personen dat in de vakantiewoning mag overnachten staat in de brochure en op de website bij het betreffende huis vermeld. Dit aantal mag slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden overschreden. Ongeoorloofde overschrijding van dit maximum aantal personen kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, verwijdering van de huurders uit de vakantiewoning, dan wel tot verhoging van het huurbedrag. • KLACHTEN Wijzigingen aan de huizen, welke na onze inventarisatie door de eigenaar zijn aangebracht kunnen leiden tot een veranderde situatie. Voor zover ons bekend, zullen deze wijzigingen aan de huurder worden meegedeeld. Voor zover dit niet leidt tot de onmogelijkheid de huurovereenkomst volledig uit te voeren, kan huurder hieruit geen recht op restitutie ontlenen. Geen schadevergoeding zal worden verleend wegens het bederf van vakantievreugde. Je eerste aanspreekpunt ter plaatse is de huiseigenaar/locale verhuurbureau. Voor kleine klachten m.b.t. de gehuurde vakantiewoning kun je je tot hen wenden. Onvoorziene ernstige klachten die niet door hen opgelost kunnen worden dienen binnen 48 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden aan Alpicasa. Alpicasa zal al het mogelijke doen de klacht op korte termijn te verhelpen. Mocht dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden, dan dient huurder dit onverwijld aan Alpicasa te melden. Indien de huurder zich niet aan bovenstaande houdt dan vrijwaart Alpicasa zich van acceptatie van de klacht en/of iedere verplichting tot schadeloosstelling. Na afloop van de vakantieperiode vervalt het recht op reclamatie. • ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST Zonder tussenkomst van de rechter is Alpicasa gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de huurder zich niet houdt aan: de overeengekomen betalingstermijnen en de bepalingen in deze voorwaarden. In beide gevallen is de huurder onverminderd het totale huurbedrag aan Alpicasa verschuldigd. • AANSPRAKELIJKHEID Alpicasa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning noch voor hinderlijke situaties buiten het gehuurde. • WIJZIGINGEN Bij tussentijdse wijzigingen in bv huurprijs of voorzieningen van de verschillende vakantiehuizen is de informatie op onze site bepalend. Ga dus nooit alleen af op de informatie in onze brochure maar controleer altijd even de informatie op onze site. HUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN BETALING HUURSOM UITGEZONDERD VAKANTIEHUIZEN 1, 2, 3 EN 300 De huursom wordt betaald in twee delen: 20% van de huursom als aanbetaling tijdens of vlak na je boeking en 80% op je eerste vakantiedag bij aankomst in je vakantiehuisje. Na het boeken kun je zelf kiezen hoe je de aanbetaling van 20% wilt voldoen: • direct veilig online betalen via iDeal of PayPal/Creditcard • je factuur zelf printen en binnen 8 dagen voldoen • een factuur per post of mail ontvangen en die binnen 8 dagen voldoen Nadat wij je aanbetaling ontvangen hebben geven we je reisbescheiden vrij. Via de link in de boekingsbevestiging heb je toegang tot je persoonlijke pagina op onze site: My Alpicasa. Hier kun je je reisbescheiden zelf afdrukken. In de reisbescheiden vind je o.a. naam, adres en telefoonnummer van het sleutelafhaaladres, plattegrondje en een specificatie van huursom en ontvangen aanbetaling. Deze papieren dien je mee te nemen op reis. Het restanthuurbedrag, 80% van de huursom, betaal je contant in Italië/Frankrijk bij aankomst evenals de schoonmaak/ beheerkosten en eventuele extra’s die je gekozen hebt. BETALING HUURSOM VAKANTIEHUIZEN 1, 2, 3 EN 300 Vòòr 1 januari geboekt: de huursom wordt betaald in drie termijnen: 20% van de huursom als aanbetaling tijdens of vlak na je boeking, 30% voor 15 januari en de resterende 50% betaal je 6 tot 8 weken voor je vakantie. Eventuele extra kosten, zie boven bij Extra’s, betaal je op je eerste vakantiedag bij aankomst in je vakantiehuis. Na het boeken kun je zelf kiezen hoe je de aanbetaling van 20% wilt voldoen: • direct veilig online betalen via iDeal of PayPal • je factuur zelf printen en binnen 8 dagen voldoen • een factuur per post of mail ontvangen en die binnen 8 dagen voldoen Nadat wij je aanbetaling ontvangen hebben zetten we je tweede en derde factuur klaar op My Alpicasa. Via de link in je boekingsbevestiging heb je toegang tot deze pagina. De tweede factuur dien je uiterlijk op 15 januari te voldoen. De derde factuur uiterlijk 6-8 weken vòòr je eerste vakantiedag. Na ontvangst van je laatste betaling geven we je reisbescheiden op My Alpicasa vrij. Je kunt je reisbescheiden zelf afdrukken. Je vindt er o.a. naam, adres en telefoonnummer van het sleutelafhaaladres, plattegrondje en een specificatie van huursom, ontvangen betalingen en extra’s. Deze papieren dien je mee te nemen op reis. De schoonmaak/ beheerkosten en eventuele extra’s die je gekozen hebt betaal je contant in Italië/Frankrijk bij aankomst. Na 1 januari geboekt De huursom wordt betaald in twee termijnen van elk 50%. De aanbetaling is dus 50%. Verder als hierboven. Boekingen binnen 8 weken voor de eerste vakantiedag De huursom wordt ineens betaald. De aanbetaling is dus 100% van de huursom. Verder als hierboven. BORG Voor verschillende huizen geldt een borg, te voldoen bij aankomst. De borg staat bij de detailgegevens op de Internetpagina van het huisje gespecificeerd. Na afloop van de huurperiode en na eventuele controle van de woning wordt de borg gerestitueerd dan wel verrekend met eventuele electriciteit/verwarmingskosten of aan de woning ontstane schade. De huurder verplicht zich verder alle door hem of zijn medehuurders aangerichte schade aan/in de vakantiewoning terstond of via de borg te vergoeden. VERWARMING/HOUTTOESLAG Bij de vakantiehuizen met houtkachels en open haarden is hout inbegrepen in de huurprijs, tenzij anders aangegeven. Bij de woningen 1, 2, 3, 4 en 5 geldt een houttoeslag van € 40 per week op de laagseizoenweken tussen half september en half mei. In de Kerstperiode is het hout inbegrepen. Bij de vakantiewoningen met cv of elektrische verwarming zijn de verwarmingskosten nooit inbegrepen in de huurprijs. De kosten worden na afloop van de huurperiode verrekend met de eigenaar. ANNULERINGSVOORWAARDEN ANNULERING In geval van noodgedwongen annulering ben je verplicht Alpicasa binnen 3 dagen na het ontstaan van de oorzaak van annulering hiervan op de hoogte te stellen. Verzoeken tot annulering dien je altijd schriftelijk of per e-mail te doen, niet per fax; de annulering is pas van kracht als je een schriftelijke of email bevestiging van je annulering van Alpicasa ontvangt. De datum waarop Alpicasa je annulering ontvangt geldt als annuleringsdatum. ANNULERING ALLEEN GELDIG NA EMAIL BEVESTIGING Let goed op je mailbox na je annulering en controleer of je een bevestiging van je annulering van Alpicasa ontvangt binnen enkele dagen. Email is niet 100% betrouwbaar en het kan gebeuren dat wij je annuleringsmail niet hebben ontvangen en dus ook niet reageren. Neem dan opnieuw contact met Alpicasa op, bij voorbeeld telefonisch. ANNULERINGSKOSTEN met een minimum van € 75 per boeking: - voor 9 weken voor aanvang: 30% van het huurbedrag - 9 tot 6 weken voor aanvang: 50% van het huurbedrag - 6 tot 4 weken voor aanvang: 70% van het huurbedrag - binnen 4 weken voor aanvang: 100% van het huurbedrag NO SHOW EN VOORTIJDIG VERTREK Wanneer de huurder op de eerste of tweede huurdag zich zonder voorafgaand bericht aan Alpicasa niet meldt op het aangegeven adres dan wel voortijdig vertrekt uit het gehuurde vakantiehuis zonder de restantbetaling voldaan te hebben zal Alpicasa het vakantiehuis annuleren en is zij gerechtigd de huurder het volledige huurbedrag voor zover nog niet voldaan in rekening te brengen. DEELANNULERING VAN EEN GEBOEKTE PERIODE Het is in principe, vanwege praktische bezwaren voor de verhuurder, niet mogelijk een deel van een geboekte periode te annuleren. In dergelijke situaties dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met Alpicasa. Wij zullen van geval tot geval en afhankelijk van de situatie en de periode bekijken wat de mogelijkheden zijn. ANNULERINGSVERZEKERING Vakantiewoningen worden meestal maanden van tevoren besproken. Veelal betaal je een deel van de huursom vooruit. Wij adviseren dan ook al onze gasten dringend een annuleringsverzekering af te sluiten om eventuele kosten te dekken.